The first day – peace

jerozolimskie

Photographs from the first day of this year. Peace and quiet. Only birds’ voices remind us that this is an inhabited space. Wishing all a beautiful New Year!

In my mother tongue: Fotografie z pierwszego dnia tego roku. Cisza i spokój. Tylko głosy ptaków przypominają, że to przestrzeń zamieszkała. Życzę Wszystkim pięknego Nowego Roku!

View original post

Standard